DER Newsletter

Dowiedz się kto będzie przetwarzał Twoje dane i jakie masz prawa.

DER Newsletter: ochrona danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO) informujmy, że:

Administratorem Państwa danych

jest DERTOUR Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie, przy ulicy Sabały 58, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gosp. wpisana do rejestru w dniu 01.04.2009 roku  pod numerem KRS: 0000326746; posiadająca numer REGON: 141773840 oraz numer identyfikacji podatkowej: NIP: 7010172410

Szybki kontakt w sprawie Danych Osobowych: rodo@dertour.pl

Cel i podstawa przetwarzania:

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania na wskazany przez Państwa adres Email newslettera , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO

Państwa prawa oraz informacje o przetwarzaniu danych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do GIODO (UODO). Przesłane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich. Informujemy, iż mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych z naszej bazy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czas przetwarzania, zakres danych:

Administrator mając na uwadze poszanowanie zasad Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych zbiera tylko i wyłącznie minimalną liczbę danych osobowych (adres e-mail, nazwa firmy) wraz z precyzyjnie określonym czasem ich przetwarzania – w tym wypadku do czasu wycofania przez Państwa zgody.

Podpowierzenie:

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym  podmiotom, w zależności od prowadzonych projektów, o czym poinformujemy Państwa. Podmioty te zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych, zgodnie z zawartymi przez nas umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obecnie są to:

Firma realizująca mailing: FreshMail Sp. z o.o. | Al. 29 Listopada 155 c | 31-406 Kraków | NIP 6751496393

Polityka cookies

Polityka Cookies

W celu udostępnienia możliwości korzystania ze strony portalu używamy plików cookies. Informujemy, jakie pliki cookies będą przechowywane. W każdej chwili możesz zmienić te ustawienia w przeglądarce. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na poprawne działanie portalu internetowego.

Szczegóły znajdziesz na stronie Polityka Prywatności i Plików Cookie.

Rodzaje cookies wykorzystywanych na stronie:

Nazwa cookies

Rodzaj

Cel zapisania pliku

PHPSESSID2

Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

Wymagane do powiązania kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki podczas procesu rezerwacji. Używane również przy sprawdzeniu poprawności kodu Captcha dla danego użytkownika.

tid

Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

Ciasteczko używane przy powiązaniu kolejnych podstron w obrębie sesji przeglądarki. (logi są trzymane do 1 tygodnia).

c

Okres ważności ciasteczka: 2 lata od ustawienia.

Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na pliki Cookie.

VC

Ciasteczko jest usuwane przy zamknięciu przeglądarki.

Kod waluty wybranej przez użytkownika

displayCookieConsent

Okres ważności ciasteczka: rok od ustawienia.

Ciasteczko ustawiane przy zgodzie na Przejdź do portalu.