DER Newsletter

Dowiedz się kto będzie przetwarzał Twoje dane i jakie masz prawa.

DER Newsletter: ochrona danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (RODO) informujmy, że:

Administratorem Państwa danych

jest DERTOUR Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Warszawie, przy ulicy Sabały 58, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gosp. wpisana do rejestru w dniu 01.04.2009 roku  pod numerem KRS: 0000326746; posiadająca numer REGON: 141773840 oraz numer identyfikacji podatkowej: NIP: 7010172410

Szybki kontakt w sprawie Danych Osobowych: rodo@dertour.pl

Cel i podstawa przetwarzania:

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania na wskazany przez Państwa adres Email newslettera , tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO

Państwa prawa oraz informacje o przetwarzaniu danych:

Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do GIODO (UODO). Przesłane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, profilowaniu. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich. Informujemy, iż mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych z naszej bazy. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czas przetwarzania, zakres danych:

Administrator mając na uwadze poszanowanie zasad Ogólnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych zbiera tylko i wyłącznie minimalną liczbę danych osobowych (adres e-mail, nazwa firmy) wraz z precyzyjnie określonym czasem ich przetwarzania – w tym wypadku do czasu wycofania przez Państwa zgody.

Podpowierzenie:

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym  podmiotom, w zależności od prowadzonych projektów, o czym poinformujemy Państwa. Podmioty te zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych, zgodnie z zawartymi przez nas umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. Obecnie są to:

Firma realizująca mailing: FreshMail Sp. z o.o. | Al. 29 Listopada 155 c | 31-406 Kraków | NIP 6751496393